PachnieWitch

Temat: prosze o wypisanie (geografia)
Zasoby naturalne – elementy przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, zwierzęta. Zasoby przyrody dzielimy na niewyczerpalne i wyczerpalne, a te natomiast na odnawialne (żywe zasoby przyrody, takie jak: rośliny i zwierzęta) i nieodnawialne (surowce mineralne, gleby). Ochrona zasobów przyrody powinna polegać na rozsądnym i oszczędnym ich użytkowaniu. Walory naturalne to dobra...
Źródło: topranking.pl/938/prosze,o,wypisanie,geografia.phpTemat: Zatrudnimy technika elektronika
i kamienie nie zużywała niczego "na kredyt", wszystkie zasoby były odnawialne w czasie krótszym niż życie tamtych ludzi. My zużywamy zasoby nieodnawialne, których jest skończona ilość, a jednocześnie nasz sposób życia jest całkowicie uzależniony od dostępności tych zasobów i to w coraz większej ilości. Widzisz problem? Paweł
Źródło: topranking.pl/1562/zatrudnimy,technika,elektronika.php


Temat: Zatrudnimy technika elektronika
Paweł Paroń napisał(a): Tylko żeby to wszystko wyprodukować to w ciągu ostatnich 150 lat zużyto prawie całe zasoby, które przyroda gromadziła przez miliardy lat i wiadomo, że tego stanu nie da się utrzymać. Nie zużyto tylko przetworzono. I nie wszystkie zasoby tylko łatwo dostępne.   Tamta grupa wyposażona w kije i kamienie nie zużywała niczego "na kredyt", wszystkie zasoby były odnawialne w czasie krótszym niż życie tamtych ludzi. My zużywamy zasoby nieodnawialne, których jest skończona ilość, a jednocześnie nasz sposób życia jest całkowicie uzależniony od dostępności tych zasobów i to w coraz większej...
Źródło: topranking.pl/1562/zatrudnimy,technika,elektronika.php


Temat: Zatrudnimy technika elektronika
| Tylko żeby to wszystko wyprodukować to w ciągu ostatnich 150 lat zużyto | prawie całe zasoby, które przyroda gromadziła przez miliardy lat i wiadomo, | że tego stanu nie da się utrzymać. Nie zużyto tylko przetworzono. I nie wszystkie zasoby tylko łatwo dostępne.   Tamta grupa wyposażona w kije i kamienie | nie zużywała niczego "na kredyt", wszystkie zasoby były odnawialne w czasie | krótszym niż życie tamtych ludzi. My zużywamy zasoby nieodnawialne, których | jest skończona ilość, a jednocześnie nasz sposób życia jest całkowicie | uzależniony od dostępności tych zasobów i...
Źródło: topranking.pl/1562/zatrudnimy,technika,elektronika.php


Temat: Czarnobyl - prawda czy fałsz ?
Zasoby odnawialnych źródeł energii To może teraz dla odmiany opinia spoza lobby atomowego n/t odnawialnych źródeł energii: "Światowy potencjał odnawialnych źródeł energii przewyższa wielokrotnie aktualne zużycie pierwotnych nośników energii, wynoszące 13,5 ... gazowe. Mimo to odnawialne nośniki energii pokrywają dziś zaledwie 18% [w Polsce - której lobby atomowe chce narzucić orientację na dożywającą swoich dni energetyke jądrową - ponad 3 razy mniej!!! - ... węgiel, ropa i gaz ziemny są wciąż jeszcze tańsze od powyższych i w dodatku łatwo dostępne. Natomiast z wytwarzanej przez przyrodę 150 mld ton/rok biomasy, przemysł światowy przetwarza zaledwie 5 mld ... energia jądrowa jest najdroższą - a nie jak początkowo utrzymywali tu jej zwolennicy najtańszą - z nieodnawialnych; zatem z powyższego wynika, że te najtańsze (głównie węgiel) - i stopniowo zamykane drogie, droższe i te najdroższe także sercom jądrowców - będą służyły do czasu przestawienia się na odnawialne źródła energii...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32,28700549,28700549,Czarnobyl_prawda_czy_falsz_.html


Temat: Aborcja
odnawialne , - zasoby nieodnawialne. Wśród zasobów odnawialnych można wyróżnić: - zasoby emisji środowiska, w postaci samoistnie dokonujących się zjawisk w przyrodzie, występujących jako energia geotermiczna, promieniowanie świetlne i cieplne słońca oraz planet, - zasoby dynamiki środowiska, w postaci naturalnego ruchu w przyrodzie, jako przemieszczające się: powietrze (wiatr), wody (spływ rzek, prądy i przypływy oraz odpływy mórz), - zasoby odradzalne, w postaci biocenozy jako zespołu organizmów roślinnych (i zwierzęcych) żyjących w środowisku naturalnym, dostarczające m.in. trzcinę, korek, drewno. Zasoby nieodnawialne, są to wydobywane gospodarczo pierwiastki lub ich związki chemiczne, których eksploatacja powoduje trwały skutek lub defekt w środowisku naturalnym, m.in.: gaz, ropa naftowa, węgiel, ruda, kamień, piasek. Z zasobami nieodnawialnymi związane jest zagadnienie ich zużywania. Głównie zasobów mineralnych, rozumianych jako ilość kopalin odpowiednio udokumentowanych, których eksploatacja w istniejących warunkach techniczno-ekonomicznych jest opłacalna. Wyróżnia się trzy główne koncepcje metodologiczne oceny wielkości i zużycia zasobów mineralnych: 1 - zakłada ich skończoność i wykorzystując teorię "statyczną" uzasadnia, że przy obecnej stopie zużycia i wzrostu, większość znanych i ważnych zasobów naturalnych stanie się niezmiernie kosztowna już w 2100 roku, 2 - przy aksjomacie, że zasoby są nieskończone i nieograniczone, nie ... nieskończony lecz ograniczony, zakłada ograniczoność w eksploatacji, istniejącym poziomem nauki i techniki, które będąc zależne od ogólnego poziomu wiedzy, są zmienne w czasie; uznając wyczerpywanie się zasobów o niskim koszcie wydobycia, zwraca uwagę na konieczność efektywnego ich wykorzystania. Przy założeniu niezniszczalności materii powstała koncepcja recyklingu, zakładająca krotne i ciągłe wykorzystanie, już raz użytych surowców. Występują wówczas tzw. zasoby ponowne. Zasoby ponowne stanowią ... maszyny, obiekty budowlane i inne nieprzydatne wyroby. Część zasobów ponownych stanowią tzw. surowce wtórne - rozumiane jako odpady produkcyjne nadające się do dalszego przerobu. === takie male przypomnienie o czy mowi...
Źródło: topranking.pl/1802/aborcja.php